Contact us

Contact us

  Office address

  4/F #5 F Area, Fuzhou Software Park, TongPan Road, Gulou District, Fuzhou, Fujian, 350003, China
  Office Address: No.258, East Qinhuang Street, Qinhuangdao, Hebei, P.R.China 066801

  Beijing Office

  Jianguomenbei Avenue, Dongcheng District, Beijing 100005, China

  Hong Kong Office

  PCCW Tower, King’s Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong Kong
  Contact Person: Kang Weishun